Om KSV

Konstnärsgruppen sydväst, KSV till vardags, är en förening av och för professionella konstnärer verksamma i den sydvästra delen av Skåne; från Malmö med omnejd till Vellinge, Trelleborg och Ystad med sina respektive omnejder. För att upptas som medlem i KSV krävs att man är professionell konstnär* och i övrigt uppfyller de kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.

Att vi ställer höga krav på våra medlemmars konstnärskap är ett uttryck för respekt såväl för konsten som sådan som för konstnären som yrkesperson, liksom för dig som betraktare och köpare. För oss är det viktigt att veta att den som ger våra medlemmar förtroendet att investera i ett verk också får den verkshöjd som utmärker konst producerad av en professionell konstnär.

KSV kan med stolthet kalla sig "originalet Konstrundan", det var vi som startade rörelsen1996, på initiativ av Malmökonstnären Johnny Andersson och då enligt samma modell som länge lockat stora besökarskaror till Österlen. Sydvästra Skånes första egna konstrunda genomfördes således av KSV 1996, och har så gjort varje år sedan dess under den välkända röd/vita signalsymbolen. Vill du vara garanterad professionell kvalitet hos de konstnärer du väljer att besöka under konstrundan är det således den du ska leta efter. Tyvärr finns det numera andra som åker snålskjuts på symbolen, men du hittar originalen i vår karta. Både här på hemsidan och i den trycksak vi tar fram inför varje ny Konstrunda.

Utöver Konstrundan arrangerar vi återkommande olika andra konstevents, till exempel Gallerinatten på Malmös kulturkvarter St Gertrud.

Nuvarande ordförande är Lisbet Murath, copywriter och författare.  

 

 

 

Kriterier för medlemskap i Konstnärernas Riksorganisation, KRO, och rätten att kalla sig professionell konstnär:
  • Examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning.
  • Examen från annan kvalificerad konstnärlig utbildning.
  • Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör med främsta syfte att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  • Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
  • Erhållit uppdrag för offentlig utsmyckning.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • I egenskap av konstnär ha fått stipendium från stat, landsting, kommun eller annat enskilt konstnärsstipendium.
  • På annat sätt visat att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, ex.vis deltagit i konstprojekt.