Om

Om Konstnärsgruppen Sydväst, KSV

Konstnärsgruppen sydväst, KSV, är en ideell förening av och för konstnärer bosatta och verksamma i sydvästra Skåne, inom  kommunerna; Malmö, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Föreningen bildades året 1996 och har under alla år sedan starten, arrangerat Konstrundan i sydvästra Skåne under påskdagarna. För att upptas som medlem i KSV krävs att man uppfyller de krav och kriterier i sitt konstnärskap som juryn ställer vid föreningens årliga invalsprocess.

Läs mera om KSV.s historia