Dagsberg, Susanne

Skulpterar och drejar i stengodslera, målar i acryl och olja.

Konstverk: